تعزیه در کیش - شهادت حضرت عباس س - قسمت 1 - کیش 1386

1,309

ازدیگر ملزومات تعزیه که نبود آن تغییر زمان ومکان را با مشکل مواجه میکند موزیک است ابزاری مانند موزیک در تعزیه دکور ندارد و از ساده ترین صحنه ها برخوردار است به بیننده ای که بااشعار وهنر شبیه خوان خود را همراه با موضوع تعزیه کرده ونبود دکور وجابجایی زمان ومکان او رابا سوال مواجه نمیکند این امکان را میدهد که به سادگی همراه موزیک متناسب با هرقسمت از تعزیه خود را اززمانی به زمان دیگر ویا از مکانی به مکان دیگر سوق دهد ساده ترین نوع موزیک طبل است وامروزه در مجالس بزرگ چند شیپور وطبل به نواختن موزیک میپردازند

کرگدن - خلاصه فصل اول
%81
کارگردان: کیارش اسدی زاده مدت زمان: یک ساعت و 51 دقیقه
کرگدن - خلاصه فصل اول
pixel