آموزش فرم صحیح Upright Row

67

How To Fix The Upright Row: Avoid Shoulder Pain Maximize Growth

فیتنس
فیتنس 1.5 هزار دنبال کننده