آموزش کار با اسنک بار snackbar در اندروید

448

اسنک بار برای نمایش پیغام ها استفاده می شوند . اما علاوه بر نمایش پیغام می توانند عملی را که برای آنها تعریف شده (مانند ورود به یک لینک یا صفحه خاص ) را در صورت کلیک بر روی آن ها نیز انجام دهند.لذا در این آموزش دیزاین اسنک بار خود را شخصی سازی کرده و تغییر می دهیم و همچنین کتابخانه ای مرتبط با اسنک بار برای ایجاد تغییرات دیگر در اسنک بار را نیز بررسی خواهیم کرد.برای دانلود رایگان این آموزش همراه سورس به بخش آموزش های تکمیلی اندروید سایت نوین دولوپرز و یا https://novindevelopers.com/product/android-snackbar/

NovinDevelopers
NovinDevelopers 92 دنبال کننده