کشتی تماشایی املین (روسیه) با فومیتا (ژاپن) در فینال 60 ک.گ مسابقات جهانی کشتی

6,233
یا مهدی(عج) 17.3 هزار دنبال کننده
pixel