(ویدیوی شماره 3) پروژه سوم جئوجبرا

1,895

تمرین 3 صفحه 50 کتاب ریاضی هفتم - در این ویدئو روش ساخت پروژه ی سوم توضیح داده شده است، برای دسترسی به پروژه ها به آدرس آخر این توضیحات مراجعه فرمایید - وزارت آموزش و پرورش، دبیرخانه کیفیت بخشی به روند آموزش ریاضیات دوره متوسطه اول - http://math.gam1.medu.ir/portal/home.php

آموزش ریاضی
آموزش ریاضی 280 دنبال کننده