ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

جلسه اول آموزش نرم افزار Autodesk Navisworks Manage

1,914
بسته آموزشی نرم افزار Autodesk Navisworks 2017 که توسط گروه راهکارهای هوشمند BIM ایران و گروه فنی مهندسی سازه 808 . مدرس: سعید خلیلی قمی و همکاری علمی دکتر سعید بنی هاشمی ( هیئت علمی دانشگاه کانبرا استرالیا) ، دارای مدرک autodesk revit associated degree. خ رید از طریق سایتwww.iiBIMsolutions.ir - انتشارات
pixel