زندانی برای مسلمانان در چین

4,310

طبق گزارش‌های مختلفی که رسانه‌های جهان از چین منتشر می‌کنند، فرزندان والدینی که در سیستم‌های گسترده کشور چین موسوم به «اردوگاه‌های بازپروری» در غرب منطقه «شین‌جیانگ» زندانی شده‌اند، با قرار گرفتن در مدارس بزرگ شبانه‌روزی از والدین خود جدا می‌شوند تا به صورت کامل یا تقریبا تمام‌وقت، از سنین پایین در این مراکز مورد مراقبت قرار بگیرند. طبق این گزارش، کودکان در مکان‌هایی با امنیت بالا نگهداری می‌شوند، اما ممکن است آشنایی برای مراقبت نداشته باشند.