آموزش سانسور فیلم با OpenShot Video Editor و SubzBor

1,618

در این فیلم آموزشی با سانسور فیلم با OpenShot Video Editor و سانسور همزان زیرنویس با سابزبُر آشنا می شویم. www.openshot.org و https://github.com/m-audio91/SubzBor . آموزش قابل استفاده برای لینوکس و ویندوز می باشد.