برنامه سکوی پایه 31 فروردین ماه - چهارم

50

گفتگو با رضا نیک نظر ، سرمربی تیم جوانان سپیدرود در رابطه با اتفاقات این فصل باشگاه سپیدرود - گفتگو با ساسان صادقی ، سرمربی سابق امید سپیدرود