تفاوت یا نقطه ضعف؛ مسئله این است! | شقایق جهانبانی | تداکس جوانان تهران

19,521
به نقطه ضعف هایتان فکر کنید؛ چقدر تاکنون برای شما محدودکننده بوده اند؟ این نقطه ضعف ها از کجا می آیند؟ ما بر آن ها مسلط هستیم یا آن ها هستند که ما را هدایت می کنند؟ کارآفرین جوان، «شقایق جهانبانی» برای ما از ضعف هایی می گوید که متفاوت اند!

afraa19

2 سال پیش
پذیرش محدودیت ها و جسارت و شروع کارش با فروش (!) بزرگترین قسمت موفقیتشه. یه مساله مهم هم که شقایق گفت، حمایت احتمالی خونواده ش بود. وقتی از بچگی پشتش بودن و اون هم مدرسه ای رو مجبور به عذرخواهی ازش کردن، نیروی محرکه قوی بوده.
pixel