موزیک ویدئویی عرفانی ترکی - زیرنویس فارسی

49

موزیک ویدئوی مرا ببین که محتوای معناگرا و عرفانی دارد. یکی از بهترین اجراهای موسیقی عرفانی است که توسط یکی از گروه های موسیقی قومی کشور ترکیه اجرا شده است.

شوبین
شوبین 7 دنبال کننده