غمِ «عظیم»

83
نجیبه ارشادی، یکی از مادران رنج دیده اسیران فرقه رجوی است که هم اکنون به تنهایی و در بستر، غم فراق فرزند می کِشد. آنچه می بینید، روایتی از زندگی مادر چشم انتظار عظیم ارشادی نمین است.
فراق 74 دنبال کننده
pixel