عوارض تماشای فیلم پورن ( مستهجن) روی سیستم مغز انسان

29,842

مهمترین مرکز تصمیم گیری و اراده در قسمت پیشانی مغز انسان قرار دارد که زمان تماشای فیلم های پورنو ( مستهجن) باعث ترشح بیشتر ماده دوپامین ( مخصوص شادی و انرژی) در مغز می شود و چون انسان با ترشح این ماده احساس خستگی نمی کند لذا با اعتیاد به تماشای این نوع فیلم ها ساعتها به تماشا می پردازد و لذا کلیه کارکردها ی مربوط به این ناحیه مغز از بین می رود یا دچار اشکال عملکرد می شود . www.salamatomehr.com

سلامت و مهر
سلامت و مهر 25 دنبال کننده