نماهنگ معرفی | جوانان عزیز جهادی

50

۴۲ نفر از اعضای گروه‌های جهادی ۱۰ مرداد ۱۳۹۸ در دیدار با رهبر انقلاب اسلامی، به ارائه گزارش اقدامات خود در مناطق محروم و تشریح نظراتشان درباره این مسأله پرداختند. روایت کامل این دیدار به همراه فیلم و متن بیانات رهبر انقلاب اسلامی، امروز چهارشنبه، ۲۳ مردادماه همزمان با برگزاری گردهمایی بزرگ جهادگران منتشر خواهد شد.