مصاحبه با #احسان_شریفیان رتبه یک کنکور سراسری

2,023

در مورد درس خواندن، المپیاد خواندن، کنکوری خواندن و امثال آن. آموزشگاه علمی ذهن زیبا

pixel