فتاح : 1.5 میلیون یورو اتحادیه اروپا به سیل زده ها کمک کرده

216

یک و نیم میلیون یورو اتحادیه اروپا به سیل زده ها کمک کرده از زبان فتاح تازه هنوز ندادن و فقط اعلام کردن

افشاگری
افشاگری 35 دنبال کننده