سخنرانی مولوی خیرشاهی در مراسم دستاربندی 98

5,364

سخنرانی مولوی عبدالعلی خیرشاهی در شانزدهمین همایش دانش آموختگی طلاب حوزه علمیه احناف خواف-اردیبهشت ماه 1398-مصلی بزرگ شهر خواف