انتقال تجربیات چند صد میلیونی در صنعت بازیافت

1,282

خیلی از افرادی سوال می کنند چرا افراد موفق تجربیاتشون را در مورد بازیافت پلاستیک منتقل نمی کنند. خانم مهندس ارشادی در فیلم زیر در مورد پاسخ این سوال توضیح می دهند به همراه اولین تجربه کار عملی ایشون در بازیافت پلاستیک

پلیمر سبز
پلیمر سبز 89 دنبال کننده