پرزنت و سخنوری حرفه ای در مذاکره -نظر دکتر صمیمی در مورد دوره مذاکره مهندس روشن

158
پرزنت فردی و شغلی یکی از المان های حرفه ای بودن در مذاکره هست نظر دکتر صمیمی دکترای روانشناسی در مورد دوره مذاکره و متقاعد سازی مهندس فاتح روشن Fatehroshan
فاتح روشن 27 دنبال کننده
pixel