نسل سوم در تکاپوی عدالتخواهی؛ فریادهای عدالت جویانه مردمی طلاب و دانشجویان

102

در واپسین روزهای آخر سال ۱۳۹۷ حجت الاسلام سید مهدی صدرالساداتی روحانی فعال عدالتخواه از نسل سوم، میهمان فرارسانه اهل نظر بود و به پرسش های سید مصطفی رضایی پاسخ داد. در این نشست مباحث دامنه دار و بحث برانگیزی با حضور آقایان نبوی و چینی چیان مطرح شد و زمینه ادامه این مباحث در برنامه های بعدی را فراهم آورد.