مضرات مصرف مواد روانگردان

3,050
این انیمیشن تلاش دارد با به مخاطب یادآوری کند که برای یک لحظه شادی موقت و زودگذر ممکن است تاوان سختی را بدهید که تا آخر عمر همراهتان باشد. پس بهتر است برای فرار از مشکلات راه های بهتر و کم خطری را انتخاب کنیم.
pixel