مسجد ملک زوزن، قامتی برافراشته در غربت کویر خواف

443

در فاصله 60 کیلومتری شهر خواف خراسان مسجد متروکه ای بنام ملک زوزن واقع شده است که متعلق به قرن هفت هجری است. یکی از غنی ترین آثار باستانی از حیث بنا و کاشی کاری؛ البته امروزه از این بنای آجری با معماری زیبای خراسانی - اسلامی، چیزی جز دو ایوان از هم گسسته باقی نمانده.

همگردی
همگردی 6.1 هزار دنبال کننده