داغترین‌ها: #یورو ۲۰۲۰

آیین پایانی نخستین جشنواره ملی حافظ خوانی مجازی

387
گاه شمار آیین پایانی نخستین جشنواره ملی حافظ خوانی مجازی: داوری مرحله اول: ١۵ فردردین ١۴٠٠ داوری مرحله نهایی: ٢١، ٢٢ و ٢٣ فروردین ١۴٠٠ تصویر برداری: ١۵ و ١۶ اردیبهشت ١۴٠٠ با آرزوی موفقیت و سر بلندی برای تمامی شرکت کنندگان گرامی
pixel