کرکسی که بجرم جاسوسی در یمن دستگیر شد

90

نلسون، در حالیکه طناب پیچ شده بود، در یک گوشه تنگ محبوس شده بود. مردی که آن را گرفته بود فکر میکرد که این پرنده جاسوس است. حال نلسون خوب به نظر نمی‌رسید. وقتی او را گرفتند، یک ردیاب ماهواره‌ای به پایش وصل بود؛ خیلی پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر از تمام تجهیزاتی که در تعز، شهری در خط مقدم جنگ فاجعه بار یمن پیدا می‌شد. آنها تصور می‌کردند که این کرکس اسرار نظامی را منتقل می‌کرده است.

۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 31.9 هزار دنبال کننده