فینال مسترالمپیا 2019//درخشش هادی چوپان//

22,085
هادی چوپان.. با وجود اینکه به راحتی در 212 پوندی قهرمان میشد.. چون رقیبی نداشت ریسک کرد و در وزن آزاد مسابقات مسترالمپیا شرکت کرد و با وجود وزن کمتر مابین بزرگان پرورش اندام به مقام سوم رسید.. و نام خود را در ایران و جهان ماندگار کرد..
omidzahraei 887 دنبال کننده
pixel