فزونی کرمت سوی این حرم کشدم

18,115

هزار بار شدم غافل از تو دیدم باز - فزونی کرمت سوی این حرم کشدم * ز کثرت کرمت ای کریم اهل البیت - خجالتی که کشیدم هماره می کشدم * بهای یک ثمن بخس هم ندارم لیک - به لطف خویش امام رئوف می خردم * ای مولا علی علی موسی الرضا… ای مولا علی علی موسی الرضا…

pixel