شبکه و امنیت اطلاعات

1,178

امنیت اطلاعات به معنای دفاع از اطلاعات در برابر دسترسی های غیرمجاز است. هدف ازامنیت اطلاعات،این است که جلوی استفاده، فاش شدن، خراب کردن، تغییر دادن، و قطع ارتباط با اطلاعات گرفته شود. بد افزارها نیز می توانند مخفیانه عمل کنند و هدفشان این باشد که اطلاعات را به سرقت ببرند. در این دوره، فراگیر با چگونگی افزایش امنیت در فضای سایبری، انواع ویروس ها و بد افزارها و کارکردهای آنان ، انواع حمله های شبکه ه