چگونه تیکت بسته شده را دوباره در جریان بیاندازم؟

331

در این ویدیو خواهید دید که چگونه میتوان تیکتهای بسته شده در پورتال مشتریان فراگستر رو دوباره به جریان بیاندازم.