تامین قطعات خودروسازان

83
شبکه یک- 30 مهر 97- 21:00| 20 هزار خودروی ناقص با ترخیص قطعات از گمرک تکمیل شد. به گفته نجفی منش، عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو ترخیص قطعات، تعداد خودروهای ناقص را از 40 هزار دستگاه به 20 هزار دستگاه کاهش داده که با ورود خودروهای جدید می توان شاهد کاهش بیشتر قیمت و منطقی شدن نرخ در بازار شد.
پایشگری 1.8 هزار دنبال کننده
pixel