داغترین‌ها: #اربعین

5 دقیقه فیزیک - الکتریسیتۀ ساکن -1

201
فیلم آموزشی حل دو تست از مبحث الکتریسیتۀ ساکن. مدرس: محمد گلزاری.www.physicsiran.ir ,www.poopakedu.ir
pixel