بالن آماتور در ارتفاعات( افق کاملا صاف)

2,776

حقیقت عظیم قرن 21 (زمین تخت است)

عرفان

عرفان

2 سال پیش
بیشتر تخت به نظر می رسه تا منحنی . هرچی تو مدرسه و دانشگاه میدن به خوردمون چشم بسته قبول می کنیم