اصلا سایزی هم نداشتی!!!! از شنبه-خندوانه-امیر حسین قیاسی-رامین یزدانی

83

چند روز پیش تو اینستاگرام خوندم یکی نوشته بود کاری که رامین با امیر حسین و ابوطالب تو از شنبه کرد هیتلر نکرد له شدم از خنده. خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ جمله ی اون طرف تو این قسمت قشنگ مصداق داشت. ولی خدایی رامین خیلی خوش هیکله. امیر حسین بدبخت چقدر کتک خورد تو این قسمت.

زهره 1369
زهره 1369 55 دنبال کننده