جداسازی اینترنت از شبکه داخلی-امن پردازان کویر-APKSWAP

754

قابلیت های APKSWAP جداسازی اینترنت از شبکه داخلی با کمترین هزینه و تغییرات جلوگیری از ورود هر گونه بدافزار از شبکه اینترنت به شبکه داخلی امکان نظارت بر عملکرد کاربران در استفاده از اینترنت امکان تبادل اطلاعات در محیطی امن جلوگیری از نفوذهای غیر مجاز امکان مدیریت پهنای باند و فایل امکان اختصاص نرم افزارهای مجاز و امن برای کاربران امکان گزارش گیری های مختلف apk-group.net/products/apkswap

pixel