آذرخش مکری: جریان شناسی

514
صدانت 2.4 هزار دنبال‌ کننده
قدری جریان شناسی، معرفی کتاب و بیان دیدگاه شخصی مرکز آموزشی درمانی پژوهشی بیمارستان روزبه دانشگاه علوم پزشکی تهران سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
صدانت 2.4 هزار دنبال کننده
pixel