⭕️ آموزش جنسی به کودکان توسط مربی بهائی در اراک❗️

1,588

سعید پیوندى (بهائى، تشكیلات توانا) پسر دایى حسین فریدون و حسن روحانی می باشد. وقتی لحظه به لحظه به هضم در نظام سلطه جهانی نزدیکتر میشویم! قابل توجه مردم، سیاسیون و فرهنگیان از هر جناح فکری.