صنعت ساختمان 21 : استودیویی برای طراحی همه چیز!

412

میلاد شیرکوند معمار و مدیر یس استودیو از برنامه های آتی این استودیو در گفتگویی با ایمان برات وکیلی گفت.

آی بی وی
آی بی وی 59 دنبال کننده