ترانه ای برای باران - کارتون دو بعدی الهام بخش

272

این کارتون ، داستان پسری را روایت می کند که در یک روز بارانی با روباهی مواجه می شود که سعی در جمع آوری آب بارن دارد. پسر نیز با استفاده از چتر خود به روباه کمک می کند تا به خواسته اش برسد. پسر تصادفا جهان دیگری را پیدا می کند که روباه کوچک از آن جهان آمده است. و ... این کارتون دو بعدی جوایز متعددی از جشنواره های جهانی دریافت کرده است .

زندگی کن!
زندگی کن! 6 دنبال کننده