مرحله بعد از ثبت پروژه در کارلنسر چیست؟

687
پیشنهاد چیست؟ چگونه پس از ثبت پروژه، پیشنهادهای فریلنسرها را بررسی و انتخاب کنیم؟ جهت بررسی پیشنهادهای پروژه های خود، به لینک رو به رو مراجعه کنید و "نمایش پیشنهادها" را بزنید: https://www.karlancer.com/panel/my-project
pixel