گروه لگو/ موتور شعاعی (ستاره ای)- پنوماتیک

851

موتور شعاعی یا موتور ستاره ای یک موتور رفت و برگشتی از نوع موتور درون سوز است که سیلندرها مانند پره های چرخ در بیرون از کارتر (موتور) مرکزی قرار دارند. هنگامی که از روبرو به این نوع از موتورها نگاه می کنیم شبیه ستاره است که به این سبب به آن موتور ستاره ای نیز می گویند. قبل از این که موتورهای جت بر روی هواپیما مورد استفاده قرار گیرند استفاده از خانواده موتورهای ستاره ای رایج بوده است.