اورژانس 115(123)

944

همکاران و دانشجویان محترم در این کلیپ قدیمی قابل ذكر است که ابتدا در سال 1353 شماره سه رقمی 123 برای تماس با اورژانس اختصاص داده شده و از آمبولانسهای بنز ون برای خدمت رسانی به مردم استفاده می شد كه بعدا شماره تماس مردم با اورژانس ، شماره 115 در كل كشور اعلام شد. http://www.sharehmr1.blogfa.com وبلاگ آموزشی اورژانس 115 مشهد مقدس