سال 99 یک سال خوب

1,957,840
ای دگرگون کننده ی قلب ها و چشم ها ای گرداننده و تنظیم کننده ی روزها و شبها ای تغییر دهنده ی حال انسان و طبیعت حال ما را به بهترین حال دگرگون فرما
اسنوا 482 دنبال کننده
pixel