فیلم/ نوسازی ناوگان حمل و نقل زمینی پس از ناوگان هوایی

686
۶۵۰۰۰ کامیون و تریلی با وام دولتی ۸۰٪ در۵سال آینده ناوگان حمل و نقل باری کشور را متحول خواهد کرد
انتخاب TV 3.8 هزار دنبال کننده
pixel