بازارچه خیریه به شکرانه 40ساله شدن گروه آموزشی نوید

374
بیست و چهارم اسفند- ساختمان دیباگران نوید پارس، چهارراه زرگری با تشکر از هنرمند نیک اندیش، استاد اصغر همت بابت حمایت و حضور در بازارچه
نویدپارس 24 دنبال کننده
pixel