بازارچه خیریه به شکرانه 40ساله شدن گروه آموزشی نوید

349

بیست و چهارم اسفند- ساختمان دیباگران نوید پارس، چهارراه زرگری با تشکر از هنرمند نیک اندیش، استاد اصغر همت بابت حمایت و حضور در بازارچه

نویدپارس
نویدپارس 17 دنبال کننده