تلاش ها برای مهار آتش سوزی جنگل های ارسباران

435

تلاش ها برای مهار آتش مهیب جنگل های ارسباران ادامه دارد

کلاکت 14.3 هزار دنبال کننده
pixel