حمله گوزن به موتور سیکلت

3,306

یک موتور سوار از همه جا بی خبر، در میان جاده با یک گوزن چهار نعل رو به رو می گردد. اما موتور سوار که با سرعت در حال حرکت بود با کاهش سرعت مانع تصادف می گردد و خود به کنار جاده پرتاب می شود

کیارش
کیارش 617 دنبال کننده