نحوه خرید عرضه اولیه و مراحل آن در سامانه معاملات آفلاین

10,578
در این ویدئو با نحوه خرید عرضه اولیه و مراحل آن در سامانه معاملات آفلاین (الکترونیکی) کارگزاری آینده نگر خوارزمی آشنا خواهیم شد.
pixel