فلزیاب آکا سیگنیوم ام اف دی

852

فلزیاب آکا سیگنیوم ام اف دی یکی از عمیق ترین فلزیاب های موجود در بازار است که می تواند میزان زیادی از فلزیاب های معمولی در خاک نفوذ نماید. 09120785160