قرائتی / چهارم رمضان، جایگاه دنیا در فرهنگ قرآن، 9 اردیبهشت 99

334
موضوع: جایگاه دنیا در فرهنگ قرآن عناوین: 1- ترغیب قرآن به کسب دنیا 2- انتقاد قرآن از فروختن آخرت به دنیا 3- انتقاد قرآن از وابستگی و دلبستگی به دنیا 4- انتقاد از کارهای حرام بخاطر تأمین رزق 5- سرنوشت ثروتمندان بی ایمان در قرآن 6- حسرت خوردن مردم بر ثروت قارون 7- شیوه گام به گام شیطان در انحراف انسان https://www.instagram.com/mohsen.gharaati/ https://www.gharaati.ir
محسن قرائتی 7.2 هزار دنبال کننده
pixel