SĤΛѴѴΛSĤ ƓĤ♡MƐYSĤĪ .....MΛSĪŔ

91
ِِmِeli ....kَaleh kَharab 315 دنبال‌ کننده
91 بازدید
ﻧـــَــــــــــﺦ ﺩﺍﺩﻥ ﻫَﻤﯿﺸـــــــﻪ ﻫــــــﻢ”ﺑـَــــﺪ “ﻧﯿﺴـــــﺖ ﺑــــﻪ ﺑَﻌﻀﯿـــــــــﺎ ﺑﺎﯾـــــــﺪ ﻧـَـــــــﺦ ﺩﺍﺩ تـــا ا “ﺩَﻫﻨﺸــُــــــﻮنو” “ﺑــــــــﺪﻭﺯَﻥ”
4 سال پیش
# ahang
#
pixel