تفکر و سواد رسانه ای - نادیده‌های رسانه‌ای - دروازه‌بانانی خبر

105
تفکر و سواد رسانه ای فصل سوم: نادیده‌های رسانه‌ای درس یازدهم: دروازه‌بانانی خبر مدرس: دکتر محمدحسن محمدپور
زنده
پخش زنده اختتامیه مسابقات تابستانی آپارات گیم
pixel